MARKETA KAZDOVA for RESORT 2015 | PHOTOGRAPHY by ASAMI ZENRI